Wójt Gminy Perzów oraz Dyrektor GOK w Perzowie zapraszają na koncert świąteczny

plakat koncert