Przegląd Zespołów Ludowych i Chórów działających na obszarze LGD

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w ramach podpisanej w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowy na realizację grantu projektu pt. „Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku zorganizowało w dniu 6 grudnia 2018 r.” przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Grant był dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. TRGP zrealizowało zadanie pn. „PERZOWIANIE”. 

 

 

     DSCN0024

 

DSC 1116

 

 

DSCN0026 DSCN0005

DSCN0007 DSCN0011

DSCN0012 DSCN0018

DSCN0019 DSCN0022

 

 

Projekt dotyczył budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności wśród mieszkańców seniorów. Spotkanie osób starszych podczas zorganizowanego przeglądu oraz opracowywania śpiewnika wpłynęły na lepszą integrację grupy i przyczyniły się do zwiększenia ich przynależności do regionu. TRGP wydało śpiewnik lokalnego zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 500 szt., którego prezentacja odbyła się podczas powyższego przeglądu. Opracowanie i wydanie śpiewnika to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. W ramach powyższego przedsięwzięcia zakupiono chusty ludowe dla członków zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 22 szt. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych zespołów. Na scenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie zaprezentowali się: zespół HARMONIA, CHÓR JUTRZENKA, zespół ALE BABKI, zespół LASKOWIANIE, zespół SŁUPIANIE, zespół RADZOWICZANIE oraz zespół PERZOWIANIE. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Wicestarosta Powiatu Kępińskiego Alicja Śniegocka, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Prezes Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Grzegorz Grzunka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Monika Domagała. Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Longina Biały przywitała wszystkich gości oraz uczestników przeglądu. Podczas podsumowania wydarzenia nie kryła wzruszenia i wyraziła zadowolenie z przygotowania oraz przebiegu festiwalu, dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprezentowanie swojego dorobku na perzowskiej scenie. Każdy, kto uczestniczył w w/w przeglądzie otrzymał egzemplarz wydanego śpiewnika, a zespoły i chóry Dyplomy. Wspólne biesiadowano do późnych godzin wieczornych w miłej atmosferze przy syto zastawionym stole.
Całość projektu to 8 468,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi: 7 621,00 zł, a wkład własny to 847,00 zł.
                                                                                                                                                                                                            Dominika Drapiewska