W gminie Perzów przekazano sprzet ratowniczy współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości jednostkom OSP

 

19 listopada z udziałem Wójta Gminy Perzów Danuty Froń, skarbnika gminy Edyty Kieruzal i sekretarza Weroniki Urbańskiej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie – Romana Kuli, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie Marcina Brząkały, wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie Marka Ostrowskiego oraz prezesów OSP nastąpiło oficjalne przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa  jednostkom OSP. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa zostały pozyskane przez Gminę Perzów jednostkom OSP w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości- Program I Priorytet IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Gmina Perzów pozyskała na realizacje zadania dotację w kwocie 31 200,00 zł. W ramach środków z dotacji i przy wykorzystaniu 1% środków własnych zakupiono: przenośny zestaw oświetleniowy 1 szt., podpory ratownicze 1kpl., parawan do osłony miejsc wypadku 1 szt., defibrylatory 2 szt., zestaw ratownictwa medycznego 2 szt., osłony poduszek AirBag 1 kpl. i sprzęt do oznakowania terenu akcji 1kpl. Nowy sprzęt otrzymały jednostki OSP z Perzowa, Turkowych, Trębaczowa i Domasłowa.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

                                                                                             4  foto