Rekrutacja do Dziennego Domu Senior + w Domasłowie

 

Trwaja zapisy do Dziennego Domu Senior +. Rekrutacja dotyczy osób z terenu gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. W sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie mozna pobrać Karty Zgłoszenia. Liczba osób, które już od stycznia będą mogły spotykać się w Dziennym Domu Senior + w Domasłowie i uczestniczyć w zajęciach aktywizujących jest ograniczona. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Perzów uzyskała dotacje w wysokości 280 000,00 zł

 

                                               

 

 plakat senior AKTUAL AKTUALIZACJI