Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

31 października 2018r. w Gminie Perzów zakończyła się realizacja zadań dofinansowanych z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł otrzymało sołectwo Miechów na realizację zadania „Odpoczynek i rekreacja – zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie” oraz sołectwo Domasłów 23 740,00 zł na zadanie pn.: „Po zdrowie w Domasłowie – zagospodarowanie boiska z przeznaczeniem na sport i rekreację”. W Miechowie uporządkowany i zagospodarowany został porośnięty dotąd krzakami teren przy przedszkolu. Nasadzone zostały nowe drzewa, zakupione nowe ławeczki, kosze, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe, altana plenerowa, lampa solarna i grill. Na terenie działki objętej projektem utworzone zostało miejsce odpoczynku, aktywnego spędzania czasu wolnego, niedzielnego relaksu, dobrej zabawy i integracji dla mieszkańców. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 48 394,89 zł w tym udział środków własnych 14 891,98 zł udział środków z funduszu sołeckiego 8 502,91zł.W Domasłowie zagospodarowane zostało boisko sportowe, obok którego powstała siłownia plenerowa z 4 podwójnymi urządzeniami. Całkowite koszty tej inwestycji wyniósł 38 191,50 zł w tym udział środków własnych 11 451,50 zł, udział środków z funduszu sołeckiego 3 000,00 zł. Boisko sportowe w Domasłowie jest dla mieszkańców sołectwa miejscem integracji, aktywności sportowej i organizacji współzawodnictwa sportowego. Głównym celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi – powiedziała wójt Gminy Perzów Danuta Froń –stąd bardzo duży udział mieszkańców w realizacji obu projektów zarówno, jeżeli chodzi o pracę własną, sprzęt czy materiał dodała Wójt.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

 

wow       sww

 

1. Domasłów          1. Miechów          2. Domasłów

 

2Miechów         3.Miechów        3. Domasłów