W dniu 15 października 2018r odbyła się 42 sesja VII kadencji Rady Gminy Perzów, ostatnia przed wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.


W trakcie sesji Major z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu opowiedział o  prowadzonym naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie Radni przyjęli nowy statut wprowadzający zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o  samorządzie gminnym z stycznia tego roku. Od przyszłej kadencji obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz,  zaś głosowania na sesjach będą imienne, a ich wyniki niezwłocznie upubliczniane. Powstanie również nowa komisja stała Skarg, Wniosków i Petycji. Rajcy uchwalili również zmiany w budżecie gminy.

Radni VII Kadencji Rady Gminy Perzów


Istotnym punktem obrad było podsumowanie współpracy na rzecz samorządu związane z zakończeniem kadencji. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Renatą Włodarczyk podziękowały radnym i sołtysom za czteroletnią współpracę, wręczając im pamiątkowe dyplomy.
Dziękując każdemu z osobna, Wójt podkreślała zaangażowanie radnych i wyraziła dla nich słowa uznania. ,, Dobiegająca kadencja była dla naszego Samorządu czasem wyzwań, czasem intensywnej i skutecznej pracy. Dzięki działaniom Pani Wójt, Radnych, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik Gminy oraz Pracowników Urzędu, minione cztery lata należy uznać za bardzo udane. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, sportowo- rekreacyjnej, bezpieczeństwa jak również na podniesienie standardów szkolnictwa i ogólny rozwój naszej Małej Ojczyzny.” – w swoim wystąpieniu mówiła Renata Włodarczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Perzów.
Ostatnia sesja była okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.