Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP

Jednostki OSP w Gminie Perzów otrzymały dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W piątek 28 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisana została umowa na realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP gminy Perzów. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. Gminę Perzów reprezentowały Wójt Gminy Danuta Froń oraz skarbnik Gminy Edyta Kieruzal. W ramach realizacji zadania jednostki OSP z Perzowa, Trębaczowa, Domasłowa i Turkowych doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt ratowniczy, który w zasadniczy sposób zwiększy efektywność niesionej pomocy pokrzywdzonym w miejscu zdarzenia.  Sprzęt dla jednostek OSP zakupiony zostanie do końca listopada 2018r.

WP 20180928 11 17 44 Pro