Gminny Ośrodek Kultury będzie realizował projekt pn.: "Perzowski Piknik Rodzinny"

26 września  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Monika Domagała podpisała umowę z prezesem LGD Wrota Wielkopolski –Grzegorzem Grzunką na realizacje zadania pn.: „Perzowski Piknik Rodzinny”. W ramach zadania zorganizowany zostanie miedzy innymi koncert Olgi Bończyk poprzedzony występami dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli gminy Perzów, sekcji wokalno -  gitarowej działającej przy GOK oraz Zespołu Perzowianie. W ramach zadania zaplanowano również konkursy ekologiczne, konkurs kulinarny połączony z pokazem kulinarnym oraz wydanie kalendarza na rok 2019. Kwota dofinansowania wynosi 7 000,00 zł. Całkowite koszty projektu 17 347,87 zł.

IMG 7800