Dzień Kobiet w Gminie Perzów

Panowie z gminy Perzów przygotowali się do tego dnia szczególne. Uroczystości Święta Kobiet odbyły się w Sołectwach: Trębaczów, Turkowy, Słupia pod Bralinem, Koza Wielka, Domasłów.
10 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w GOK w Perzowie.  Wszystkie Panie oraz zaproszonych gości powitała wójt Gminy Perzów Danuta Froń składając  wszystkim kobietom  najlepsze życzenia, osobistego i zawodowego spełnienia oraz aktywności w lokalnym środowisku.

Życzenia dla Pań przekazała również Ewelina Pieles, dyrektor  biura Poseł Bożeny Henczycy. Wśród zaproszonych gości obecne były między innymi przewodnicząca Rady Gminy Perzów Renata Włodarczyk, Sekretarz Gminy Perzów Weronika Urbańska, Dyrektor ZS w Perzowie Barbara Maras, kierownik GOPS Ewa Marzec, dyrektorki jednostek organizacyjnych gminy Perzów, przewodniczące KGW, prezeski lokalnych stowarzyszeń, sołtyski , radni gminy Perzów. Na spotkanie przybyła również przewodnicząca  PZERiI Koła kępińskiego Maria Jasnowska. GOK przygotował dla Pań szereg atrakcji. Scenariusz oparty był na niezaprzeczalnym fakcie, że kobiety w Gminie Perzów dzierżą władzę. Specjalnie dla Pań przygotowana została prezentacja, podczas której Panowie z gminy Perzów wypowiadali się na temat kobiet, tego, co o nich myślą i czego pragną życzyć kobietom w dniu ich święta. Laureaci konkursu poetyckiego zorganizowanego przez GOK w Perzowie pt.; „ Wierszem plecie piękne słowa o kobiecie” deklamowali wiersze o kobietach, własnego autorstwa. W związku z przypadającym 11 marca Dniem Sołtysa Wójt Gminy Perzów uhonorowała również sołtysów z gminy Perzów, w tym 6 sołtysek.  Jednak  jedną z największych niespodzianek był koncert Orkiestry i Chóru Muzyki Rozrywkowej Queento Band działającej przy Kępińskim Ośrodku Kultury. Jak powiedział sam kompozytor i aranżer Sławomir Kłodnicki Orkiestra powstała również od pomysłu pewnej kobiety, a pierwszy swój koncert dała właśnie z okazji Dnia Kobiet w 2012r. w kępińskim kinie Sokolnia. Od tego czasu orkiestra cały czas, pomimo pojawiających się przeciwności( i niejako wbrew nim) konsekwentnie podąża we własnym artystycznym kierunku. Z próby na próbę, z koncertu na koncert staje się coraz doskonalsza od strony technicznej i muzycznej. Na perzowskim koncercie z okazji Dnia Kobiet debiutował Chór Queento Band. Na zakończenie dla wszystkich kobiet zaśpiewał sam kompozytor Sławomir Kłodnicki. Utworem Skaldów „ Dopóki jesteś” podbił serca Pań. Orkiestra grała pięknie. Były kwiaty i słodka niespodzianka, nastroje szampańskie, uśmiechnięte Panie i najpiękniejsze życzenia.

Wójt Gminy Perzów m Dzień Kobiet w Perzowie m Orkiestra Rozrywkowa Queento Band m  
Orkiestra i Chór Muzyki Rozrywkowej Queento Band m Laureaci Konkursu Poetyckiego m Sołtysi Gminy Perzów. m