Dzieci z gminy Perzów na koloniach letnich we Władysławowie

W okresie od 01 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku - 30 dzieci wypoczywało na kolonii letniej we Władysławowie. W trakcie wypoczynku dzieci uczestniczyły w grach i zabawach z instruktorem sportowym oraz profilaktykiem. Wychowawcy prowadzili szereg gier zespołowych i integracyjnych, w trakcie spacerów wypoczywający poznawali Władysławowo oraz Chłapowo a w trakcie plażowania korzystali z kąpieli wodnych i słonecznych.

kolonie we Władysławowie 

Program koloni ponadto obejmował rejs statkiem po Bałtyku oraz wycieczki autokarowe na Hel do fokarium oraz do Trójmiasta gdzie dzieci poznawały centrum nauki experyment, skwer Kościuszki, Dar Pomorza, Westerplatte oraz molo w Juracie.  W takcie kolonii odbyło się szereg imprez typowo kolonijnych tj. śluby kolonijne, dyskoteki, pokaz mody i fryzur, mam talent, olimpiada sportowa czy dzień kolonisty. Jak podaje Pani Agata opiekunka grupy z Perzowa, w trakcie biegu patrolowego ustali nowy rekord kolonii w tym biegu. Dzieci z kolonii wróciły zadowolone i wypoczęte, z szeregiem nowych znajomości oraz przeżyć. Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Ewa Marzec