Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie

Minimalne zasady bioasekuracji w zakresie obowiązującego nakazu utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach
budowlanych lub innych miejscach
1.    Obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami. W rozumieniu ww. przepisu jako inne miejsca przetrzymywania należy traktować woliery lub zadaszone miejsca z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża.
2.    Jednakże, w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem miejsce, o którym mowa powyżej musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.
3.    Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji  będą nakładane kary administracyjne lub mandaty z kodeksu wykroczeń.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
    w Kępnie