Remont elewacji w świetlicach wiejskich

Dobiegły końca prace remontowe związane z wykonaniem elewacji na budynkach świetlic wiejskich w Kozie Wielkiej oraz w Słupi pod Bralinem. Na realizację tych inwestycji Gmina Perzów zabezpieczyła w budżecie gminy środki w kwocie 25 920,00 zł. W obu sołectwach wykonanie elewacji było kontynuacją już wcześniej podjętych zadań związanych z pracami remontowymi we wnętrzu świetlic jak również z zagospodarowaniem terenu przed budynkami. W Kozie Wielkiej, dzięki dotacji z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi zakupiono lampy ogrodowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, kwietniki i tablicę informacyjną. Z funduszu Sołeckiego mieszkańcy Kozy postawili okazałą altanę ogrodową. Mieszkańcy sami zadbali o uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw. W Słupi pod Bralinem z dotacji w ramach PROW powstał nowy plac zabaw. Wyremontowane zostały schody wejściowe do świetlicy. Sala została pomalowana, odnowiony został sufit i podłoga. Zakupiono nowe lampy i żyrandol. Ostateczne wykonanie elewacji zmieniło całkowicie estetykę tych miejsc i jednocześnie atrakcyjność sołectwa. Mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni. Zyskali przyjazne miejsca odpoczynku, integracji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przed nami zebrania wiejskie związane z nowym podziałem środków funduszu sołeckiego. Liczę na przemyślane inicjatywy co najmniej tak dobre jak te które podjęli sołtysi w Kozie i Słupi -powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.

Sala wiejska w Słupi pod Bralinem 1 Sala wiejska w Słupi pod Bralinem

Świetlica wiejska w Kozie Wielkiej IMG 20180724 WA0004