Podpisanie umowy na remont drogi w Trębaczowie

10 sierpnia w Trębaczowie, w obecności minister Andżeliki Możdżanowskiej, posła Tomasza Ławniczaka oraz Wojewody Marleny Maląg podpisana została umowa na realizację zadaniapn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów”. Gminę Perzów reprezentowali: wójt gminy Danuta Froń, skarbnik Edyta Kieruzal, sekretarz Weronika Urbańska oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, OSP, KGW.

                   DSCN0022 DSCN0042

                   DSCN0009 DSCN0029

                   DSCN0028 DSCN0031

 

 

Gmina Perzów starała się o dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. „Bardzo nam zleżało na remoncie tej drogi ze względu na to, że jest ona drogą dojścia i dojazdu do szkoły oraz do nowej sali gimnastycznej, którą już we wrześniu planujemy oddać do użytku. Obecny stan nawierzchni nie zapewniał swobodnego ruch, ponieważ droga była bardzo zniszczona transportem ciężkiego sprzętu na budowę sali. Teraz mam nadzieje będzie przede wszystkim bezpiecznie” – powiedziała wójt gminy Perzów Danuta Froń.
Przebudowana zostanie droga gminna oraz ciąg dla pieszych na odcinku 227mb. Dofinansowanie 202 059,00 zł Wkład własny gminy 134 706,00 zł Całkowite koszty zadania 336 765,00 zł.”