OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie informuje, iż ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018 W związku z powyższym osoby będące w trudnej sytuacji życiowej ze względu na ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność i inne   spełniające kryterium dochodowe tj.1268,00 - dla osoby samotnej, 1028,00 - dla jednego członka rodziny w przypadku rodziny, oraz zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej Proszone są o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Perzowie.

Ogłoszenie GOPSjpg