Awanse dla nauczycieli

W Gminie Perzów w tym roku egzamin związany z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego odbył się 3 sierpnia 2018 r. i przystąpiło do niego dwóch nauczycieli.
Gmina Perzów zobowiązana jest ustawowo do organizacji egzaminu i przygotowania komisji egzaminacyjnych. W składzie komisji zasiedli: przedstawiciel organu prowadzącego inspektor ds. oświaty Dominika Drapiewska jako przewodniczący, wizytator Kuratorium Oświaty Wioletta Woźniak jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły Barbara Maras, a także eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej: Małgorzata Bielecka i Irena Dobra. Do egzaminu przystąpiły: Pani Agata Rak – nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół w Perzowie oraz Pani Sabina Schmidt-Gania – nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół w Perzowie. Zdające nauczycielki wykazały się dużą wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym w ramach odbytego stażu.Obie Panie pomyślnie zdały egzamin.