Podpisano umowę na realizacje zadań difinansowanych w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś

4 lipca w Urzędzie Gminy w Kępnie doszło do podpisania umów na zadania projektowe dofinansowane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Województwo Wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Gminę Perzów Wójt Gminy Danuta Froń oraz za-ca Skarbnika Gminy Jan Tyc.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadań w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś

 

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi                      Samorząd20Województwa20Wielkopolskiego           

 

                           „Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na realizacje 2 projektów „Po zdrowie w Domasłowie – zagospodarowanie boiska sportowego z przeznaczeniem na sport i rekreację” oraz „Odpoczynek i rekreacja – zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie”. Gmina Perzów otrzymała łącznie na realizacje obu zadań 48 740,00 zł. Termin zakończenia prac, zgodnie z umową ustalony został na 31 października 2018r.