Będą remontowane drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Perzów-Miechów

2 lipca 2018 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na zadanie pn. „Przebudowę i modernizację dróg gminnych”.

 

Podpisanie umowy na drogę dojazdową do pól w miejscowościach Perzów Miechów

 

  Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przeprowadzonego postępowania na podstawie przepisów ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Perzów - Miechów dz. nr 243, 193, 393, 388 (Perzów) i 256 (Miechów) o łącznej długości ok. 1300 mb. Łączny koszt inwestycji wynosi 324720,00  zł w tym dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego wynosi 79 000,00 Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 31 października 2018 r.