Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2018 r. wręczyła stypendia naukowe, nagrody książkowe i finansowe najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 26 czerwca 2018 r. wręczyła stypendia naukowe, nagrody książkowe i finansowe najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Perzów

Stypendia naukowe otrzymali: Anna Kula uczennica Zespołu Szkół w Perzowie, Łucja Grzegorek uczennica Zespołu Szkół w Trębaczowie oraz Aleksandra Skiba i Maja Gugała z Publicznego Gimnazjum w Perzowie. Najzdolniejsi otrzymali również nagrody książkowe. Nagrody finansowe za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 14 uczniów z ZS w Perzowie, 22 w ZS w Trębaczowie i 15 uczniów w Gimnazjum. Wójt przekazała uczniom nagrody i wyróżnienia, rodzicom zaś listy gratulacyjne. Specjalne wyrówżnienai za reprezentowanie szkoły na zewnątrz otrzymali Hania Ostrowska i Patryk Moś. Na uroczystości obecny był również radny Rady Gminy Perzów a zarazem przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Marek Ostrowski.

Patryk Moś odbiera stypendium z rąk Wójta Gmin y Danuty Froń A  Stypendia naukowe A