Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów rozdało nagrody najzdolniejszym uczniom perzowskich szkół

 

Nagrody finansowe dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów przyznało Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów. W tym roku nagrodzono 22 uczniów. W Zespole Szkół w Perzowie nagrodzonych zostało dziesięcioro uczniów: Jagoda Hoja, Julia Raczyńska, Aleksandra Janasek, Roksana Kubik, Anna Kula, Marcel Brząkała, Franciszek Sobczyk, Aleksandra Snopek, Julia Zgarda, Zofia Brząkała. W Zespole Szkół w Trębaczowie nagrodzono siedmioro uczniów: Łucja Grzegorek, Julia Grzegorek, Zofia Znaj, Magdalena Znaj, Mikołaj Hodyjas, Filip Ignasiak, Jakub Supianek. Nagrody otrzymało pięcioro uczniów  z Publicznego Gimnazjum: Aleksandra Skiba, Sandra Młot, Maja Gugała, Patryk Moś, Hanna Ostrowska. Nagrody wraz z listami gratulacyjnymi za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz za zasługi w rozwoju  i promocji Gminy Perzów w roku szkolnym 2017/2018 wręczyli v-ce Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Dominika Drapiewska oraz członek TRGP Marek Ostrowski