Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębaczów

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na której znajduje się dofinansowanie dla Gminy Perzów na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trębaczów”.

Droga w Trębaczowie

 

Przebudowana zostanie droga szczególnie wyeksploatowanej w ostatnim czasie w związku z budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie. Jest to odcinek ok. 227mb. drogi i ciągu dla pieszych. Jak mówi wójt Gminy Perzów Danuta Froń „Droga ta stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny zwłaszcza ze względu na usytuowanie szkoły. We wrześniu otwarta zostanie nowa sala gimnastyczna. Jest to też droga dojazdu do osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych Przebudowa drogi zwiększy płynność komunikacyjną i wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza właśnie dzieci i młodzieży”.  Na realizację zadania Gmina Perzów otrzyma 202 059,00 zł.