W Domasłowie powstanie Dzienny Dom Seniora

15 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Perzowie doszło do podpisania umowy na przebudowę budynku po byłej szkole w Domasłowie na placówkę Dziennego Pobytu Seniora.

Szkoła w Domasłowie A   DSCN0517 A

senior

 

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w obecności właściciela Firmy PROJEKTOBUD Andrzeja Połomskiego podpisała umowę obejmująca wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji sanitarnej. Roboty ogólnobudowlane dotyczyć będą również prac na zewnątrz budynku łącznie z dojściami, podjazdami i elewacją. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Perzów uzyskała dotacje w wysokości 280 000,00 zł Łączny koszt obejmujący wykonanie robót ogólnobudowlanych wynosi 372 803,43 zł. W budżecie Gminy zabezpieczone zostały również środki potrzebne na zakup wyposażenia. Zadanie wykonane zostanie do końca 2018r.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.