Gmina Perzów wśród laureatów VIII Edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dwa sołectwa z Gminy Perzów: Miechów i Domasłów otrzymają dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

 

 

Domasłów A   Miechów 2 A 

 

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi             Samorząd20Województwa20Wielkopolskiego

 

                        „Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

Głównym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.  Spośród 275 projektów zgłoszonych do konkursu, dofinansowanie otrzyma 128 projektów w tym projekty gminy Perzów: „Odpoczynek i rekreacja – zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie” oraz „Po zdrowie w Domasłowie – zagospodarowanie boiska z przeznaczeniem na sport i rekreację” Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w Miechowie podjęte zostaną prace związane z zagospodarowaniem części działki przy przedszkolu. Teren zostanie uporządkowany i oczyszczony. Nasadzone zostaną nowe drzewa, zakupione nowe ławeczki, kosze, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe, altana plenerowa, lampa solarna i grill. W Domasłowie zagospodarowane zostanie boisko sportowe, obok którego powstanie siłownia plenerowa. „W obu sołectwach  zaplanowane zostały działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości. Na realizację zadania w Miechowie gmina otrzyma 25 000,00 zł w Domasłowie 23 740,00 zł. – zapewniła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.