Perzowskie podstawówki dostały pieniądze w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

Perzowskie podstawówki dostały pieniądze w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Perzów, jako organ prowadzący dla 2 szkół podstawowych złożyła wniosek do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

tablica interaktywna 1. A

 


Szkoły podstawowe  otrzymały maksymalne, przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł każda na zakup pomocy dydaktycznych. Gmina Perzów ma w tym przypadku obowiązek wnieść  wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł dla każdej szkoły. Całkowita wartość zadania dla jednej szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł
(wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).
W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne.
Przekazanie przez Ministerstwo środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca czerwca 2018 r.