Gmina Perzów wydała kartki okolicznościowe w roku Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości.


Gmina Perzów, włączając się w aktywne obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, wydała kartki okolicznościowe z pieczęcią. Kartki są pokłosiem konkursu plastycznego pn.: „Droga do wolności”, którego celem było upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem Niepodległości. 

 

Kartki okolicznościowe   list gratulacyjny z Kancelarii Prezydenta Rp A

 

  

 

„Mam nadzieję, że kartka okolicznościowa wydana przez Gminę Perzów zagości w każdej perzowskiej rodzinie i nie tylko, że będzie piękna pamiątka 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przesłała na moje ręce gratulacje i podziękowania za podjętą inicjatywę, z czego jestem bardzo dumna” – powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Kartki okolicznościowe promowane są podczas każdej uroczystości organizowanej w gminie Perzów, rozsyłane do zaprzyjaźnionych gmin i instytucji.  Autorami prac konkursowych, które uwiecznione zostały na karkach są: Aleksander Kałka, Jagoda Smolarek, Nadia Tomaś, Barbara Kucharska, Hanna Sztuka, Filip Ignasiak, Zuzanna Ignasiak, Anna Kula, Katarzyna Mikołowska, Wiktor Świtoń, Jan Zapolny, Karolina Dołgan, Alina Maslakowa.