Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w Perzowie

28 marca w Gminie Perzów odbyło się niecodzienne spotkanie z Anną Marią Wesołowską.  Na co dzień sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w IV Wydziale Karnym, szerokiej publiczności znana z programu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, emitowanego na antenie telewizji TVN.  Anna Maria Wesołowska przyjechała do Perzowa na specjalne zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie.

 

DSCN0018 A   DSCN0011 A   A

 

 

Spotkanie z Sędzią Wesołowską odbywało się w 3 blokach: dla dzieci i młodzieży szkolnej z klas I-V, V-VII i gimnazjum oraz dla mieszkańców gminy. Tematyka spotkań dotyczyła bezpiecznej profilaktyki zintegrowanej
w budowaniu bezpiecznej szkoły, nowych zagrożeń takich jak grooming, cyberprzemoc, internet, używki, zbyt wczesna inicjacja seksualna, nowych form przemocy wobec dzieci (eurosieroctwo, konflikt około-rozwodowy, zaniedbania) i związane z tym konsekwencje. Sędzia Wesołowska przedstawiła również sposoby mediacji w sprawach nieletnich oraz formy zachowań,
na które należy reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 „ Spotkanie zostało zorganizowane w związku z realizacją zadań postawionych przed pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacją gminnego programu profilaktyki uzależnień i miało na celu przybliżyć mieszkańcom gminy, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego reagowania na różne formy zagrożeń i niebezpiecznych zachowań-wyjaśnia kierownik GOPS w Perzowie Ewa Marzec. -  Ponadto chcieliśmy jeszcze mocniej zintegrować wszystkie służby działające  w obszarze pomocowym do wspólnego działania na rzecz  rodzin a w szczególności młodego pokolenia. Pani Sędzia w sposób niezwykle ciekawy i przystępny sposób przekazała dzieciom i młodzieży informację o konsekwencjach m.in prawnych, wynikających z niewłaściwych zachowań, poinformowała o ich prawach zwracając jednocześnie uwagę również na obowiązki. Jak zaznacza E. Marzec, młodzież w skupieniu i z uwagę wysłuchała wystąpienia: - Mam nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzysta w sposób konstruktywny.  W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie dla kadry pedagogicznej, pracowników pomocy społecznej, policji a w szczególności dla rodziców. W mojej ocenie to rodzice mają największy wpływ na kształtowanie postaw swoich dzieci, wpływają na ich rozwój i właściwe postępowanie obecnie oraz w przyszłości. I właśnie to spotkanie pozwoliło poznać prawa i obowiązki zarówno dzieci jak i rodziców. Pani Sędzia korzystając ze swojego doświadczenia zawodowego pokazała nam jak nasze obecne relacje z dziećmi mają wpływ na ich dorosłe życie" - dodała kierownik perzowskiego GOPS.