Wyniki Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Perzów

W 2018 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiło 5 organizacji: trzy stowarzyszenia działające w obszarze kultury oraz dwa kluby sportowe.

 

DSCN0006 A

 

 

Dotacje na działalność sportowa otrzymał Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów 42000,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz Klub Karate KAMINARI Perzów 18000,00 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate oraz organizację zajęć z samoobrony i pierwszej pomocy.

Dotacje na działalność kulturalną otrzymało Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa 750,00 zł na organizację rajdu rowerowego, Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów 3723,30zł na organizacje wyjazdu na spektakl teatralny do Kalisza oraz warsztaty i zajęcia twórcze a także Stowarzyszenie Cool-Tur 3500,00 na zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych oraz zakup sprzętu nagłaśniającego.