Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Perzów w 2018 roku.

13 marca 2018 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Perzów”.

 

DSCN0053 A

 

 

 

Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa
 Zakres  prac objętych umową obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Perzów dz. nr 241/8 o długości  ok. 122 mb, dz. nr 428/23, dz. nr 429/41 i dz. nr 581/1 o długości ok. 120mb, przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miechów dz. nr 106 o długości ok. 320 mb, przebudowę drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 217 o długości ok. 149 mb i dz. nr 419  o długości ok. 250 mb oraz przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów dz. nr 83, 89 o długości ok. 250 mb .
Łączny koszt całej inwestycji zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów i wyniesie 334405,23 złotych. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewiduje się na 31 październik 2018 rok.