Dotacja na Dzienny Dom Seniora w Domasłowie

Gmina Perzów uzyskała dotacje w wysokości 280 000,00 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

 

 

FOTD403          Szkoła w Domasłowie A      

 

Umowa o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2018 została podpisana 15 marca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w obecności Minister Elżbiety Rafalskiej i Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg. Gminę Perzów reprezentowała Wójt Gminy Danuta Froń oraz Skarbnik Gminy Edyta Kieruzal. W ramach zadania wyremontowany zostanie parter budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Zakupione zostanie również odpowiednie wyposażenie. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku. Zadanie zostanie wykonane do końca 2018roku.