Dzień Sołtysa w Gminie Perzów

11 marca, podczas uroczystości otwarcia sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, połączonej między innymi również z obchodami Dnia Sołtysa, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Perzów złożyła sołtysom życzenia i podziękowania.

ZDJ 6910

 

 

 

„ Doceniam Waszą pracę i zaangażowanie. Wszystkim sołtysom życzę zdrowia, pogody ducha, pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej funkcji. Dziękuję za zaangażowanie i aktyną postawę w pracy na rzecz waszych sołectw a jednocześnie całej gminy” – mówiła Wójt Danuta Froń. Niespodzianką były pamiątkowe torby, które Wójt wręczyła sołtysom podczas uroczystości oraz koszulki ze spersonalizowanym napisem „ Marek chłop morowy ze wsi Turkowy”, Sołtys w Miechowie Bogdan co się zowie”, „W Trębaczowie czas umila sołtys Cyryla”, czy „ Lonia Sołtys z Perzowa, babka odlotowa”.