Bal Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 3 lutego 2018 r. po raz XIV Karnawałowy Bal Dobroczynny. Bal jak co roku odbył się na Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Impreza TRGP była pierwszą na oddanej po remoncie Sali. O godz. 19-stej prezes stowarzyszenia, Longina Biały wraz z Panią Wójt Danutą Froń, powitali wszystkich uczestników balu, życząc im wspaniałej zabawy. O tą nie było trudno, biorąc pod uwagę cały szereg atrakcji przygotowanych przez organizatorów. O oprawę muzyczną zadbał zespół PASJA-BAND. Na scenie swój dorobek wokalny zaprezentowali także ks. proboszcz parafii w Domasłowie Arkadiusz Wieczorek wraz z Kubą Zapolnym. Jak co roku nie zabrakło bogatego menu oraz słodkości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

IMG 20180203 195657 BURST002

 

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom,  ludziom dobrej woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizacje wieczorku karnawałowego. Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Dochód przeznaczony jest wzorem lat ubiegłych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a także na działania statutowe Towarzystwa m. in.: wsparcie dla organizacji działających na terenie gminy Perzów, organizację spotkań dla seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci.