DOFINANSOWANIE NA DOPOSAŻENIE GABINETÓW HIGIENISTKI SZKOLNEJ w Gminie Perzów

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na doposażenie gabinetów higienistki szkolnej.
Dotacja jest częścią rządowego programu, który zakłada zwiększenie dostępności do usług medycznych, również dla młodzieży szkolnej. Założeniem jest, by w każdej szkole był gabinet zdrowia, w którym przyjmuje pielęgniarka, a większych placówkach również gabinety dentystyczne.

Kwota dofinansowania wynosi 13 214,80 zł. To 100 procent wnioskowanej kwoty, która trafi do dwóch szkół: Zespołu Szkół w Perzowie oraz Zespołu Szkół w Trębaczowie.

Jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w tych szkołach, gdzie nie ma gabinetu, będą dentobusy w każdym województwie.