„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”- zadanie zakończone

flaga unia mala                                                                                                flaga prow mala

Zakończyły się prace związane z zadaniem pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów” mającym na celu: budowę infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów poprzez budowę czterech miejsc rekreacji i wypoczynku w czterech miejscowościach Gminy: Perzów, Słupia pod Bralinem, Miechów, Domasłów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadania przeznaczone zostały środki własne w wysokości 73 072,79 zł. Otrzymana pomoc finansowa wynosi 127 842,00 zł.

 

 

Powstały miejsca rekreacji, gdzie mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas, wzmacniać więzi rodzinne oraz budować relacje sąsiedzkie. We wszystkich miejscowościach objętych zadaniem nawierzchnie zostały utwardzone kostką brukową, a w Perzowie, Miechowie i Domasłowie tereny zostały oświetlone, przy wykorzystaniu proekologicznych rozwiązań, jak lampy solarne.

W Perzowie powstała ścieżka gier, na której dzieci mogą rozwijać swoją kreatywność i uczyć się współdziałania. Rodzice lub opiekunowie mogą obserwować i odpoczywać na ławkach lub przyłączyć się do zabawy ze swoimi pociechami.

W Słupi pod Bralinem oprócz nowoczesnego i świetnie wyposażonego placu zabaw dla dzieci znalazły się urządzenia siłowni zewnętrznej. Stanęły również ławki.

Mieszkańcy Domasłowa mogą cieszyć się nowym miejscem rekreacji, w którym znalazła się wygodna altana grillowa, gry dla najmłodszych oraz wyznaczone miejsce na ognisko, przy którym znalazło się miejsce na ławki.

Społeczność Miechowa może teraz zadbać o swoją kondycję, korzystając z czterech urządzeń siłowni zewnętrznej. Dla dzieci stanął domek z grami edukacyjnymi.

Powstałe nowoczesne i bezpieczne miejsca rekreacji służyć będą wzmacnianiu więzi rodzinnych i społecznych oraz integracji.

„Jako Wójt Gminy Perzów cieszę się, że oddajemy nowe piękne obiekty w ręce mieszkańców i zapewniamy możliwość integracji pokoleń” – powiedziała Wójt Danuta Froń.

 

www infr. Słupia www Domasłów  www Miechów  www Perzów1  www Perzów2