Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Dokumenty do pobrania :

1. Ogłoszenie o konsultacjach

2. Projekt uchwały

3. Program współpracy

4. Formularz uwag : PDF, DOC