Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

konkurs piosenki

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Perzów, 06.10.2017

REGULAMIN

I . ORGANIZATOR:

           Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

II . CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie.
 3. Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,

III . MIEJSCE I TERMIN

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie – sala widowiskowa

Szczegółowe godziny przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych podane zostaną po przyjęciu zgłoszeń. (O ewentualnych zmianach terminu poinformujemy telefonicznie)

III . UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie Gminy Perzów
 2. W Konkursie biorą udział tylko i wyłącznie soliści i solistki. Konkurs nie dotyczy występów zespołów wokalnych i muzycznych.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych:
  1. kat. I - klasy I – III szkoły podstawowej
  2. kat. II - klasy IV-VII szkoły podstawowej
  3. kat. III - gimnazjum

     d) kat. IV - szkoły ponadgimnazjalne

 1. We wszystkich etapach Konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

IV . ZAKRES PREZENTACJI :

Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu muzycznego z podkładem muzycznym na płycie CD lub pendrive.

V . KRYTERIA OCENY:

           Jury konkursowe oceniać będzie:

 • walory wokalne,
 • dobór utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

VI . WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

Perzów 77a

63-642 Perzów

następujących materiałów:

 • wypełnionej karty uczestnictwa – zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 • podkładu muzycznego na płycie CD lub pamięci USB zaopatrzonej w dane:

- imię i nazwisko wykonawcy

- tytuł utworu

w terminie do 02.10 2017 do godz. 1500

 1. Uczestnik eliminacji prezentuje jeden, dowolnie wybrany utwór muzyczny z podkładem muzycznym. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.
 2. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

VII . LAUREACI:

 1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
 2. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi
 3. Komisja wyłoni również kandydatów do udziału w V Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

VIII . INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.
  1. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym.
  2. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o przeglądzie w swoim środowisku twórczym.
  3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać:

               Gminny Ośrodek Kultury

         Perzów 77a

         63-642 Perzów

     w godz. 900 - 1700

       tel. (62) 786 10 87

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz na stronie internetowej: www.gok.perzow.pl

 

KARTA UCZESTNICTWA DO POBRANIA