Hubert Skoczylas uczeń ZS w Perzowie laureatem konkursu

Hubert Skoczylas uczeń Zespołu Szkół w Perzowie laureatem konkursu

„ Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” -

„Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” – pod taką nazwą Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził konkurs ekologiczny dla dzieci. Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych położonych na terenie naszego województwa mieli za zadanie wykonać prace plastyczne w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii. Termin zgłaszania prac upłynął 19 czerwca 2017 r.

Wśród 169 plakatów, które zostały nadesłane z 64 wielkopolskich szkół podstawowych, Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców reprezentujących poszczególne subregiony.

Nagrodę główną w subregionie kaliskim otrzymał Hubert Skoczylas uczeń Zespołu Szkół w Perzowie. Zarówno Hubert jak i laureaci pozostałych subregionów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe - rower wraz z ładowarką rowerową pozwalającą stworzyć „elektrownię rowerową”, która w trakcie jazdy wytwarza energię służącą naładowaniu urządzeń elektrycznych. Dodatkowo zwycięskie plakaty zostały wydrukowane i wykorzystane w kampanii promującej OZE.

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło 27 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, którym towarzyszył finałowy festyn rodzinny pn. Wielkopolskie Dni Energii 2017.

Konkurs ekologiczny jest częścią przedsięwzięcia pn. Wielkopolskie Dni Energii 2017 dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

konkursoze1 www

konkursoze plakat