MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW

31 lipca 2017 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na zadanie pn. „Modernizację, budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Perzów”. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przeprowadzonego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności modernizację drogi dojazdowej do pól Perzów – Miechów o łącznej długości ok. 330 mb, modernizację drogi osiedlowej w m. Perzów o łącznej długości ok. 120 mb, przebudowę drogi gminnej w m miejscowości Gęsia Górka o łącznej długości ok. 125 mb oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Domasłów o łącznej długości ok. 250 mb.

Zadanie sfinansowane zostanie w części z budżetu Gminy Perzów i w części z budżetu województwa wielkopolskiego. Łączny koszt inwestycji wynosi 298890,00 złotych. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 3 listopada 2017 r.

Podpisanie umowy01 www