Granty w ramach PROW - Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

wrota granty

s

 

wrota szkolenie

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”