Dzieci i młodzież w Gminie Perzów aktywnie spędzają czas wolny w czasie wakacji

Wakacje letnie w Gminie Perzów przebiegają pod znakiem aktywnego wypoczynku połączonego z zabawa oraz edukacją przyrodniczą i językowa. W ramach wymiany polsko -węgierskiej gminę Perzów odwiedziły dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionej gminy Erdötelek. W ramach wymiany polsko – niemieckiej młodzież perzowska spotkała się z młodzieżą z zaprzyjaźnionej gminy Drebber. Gmina Perzów realizuje również projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, dzięki któremu młodzi pasjonaci przyrody uczestniczą w warsztatach edukacyjnych: przyrodniczo – ekologicznych połączonych z fotografowaniem. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia kreatywne.

plener malarski warsztaty przyrodniczo ekologiczne www zajecia plastyczne

GOK zaproponował najmłodszym atrakcje wokalne, plastyczne i turystyczne, zabawy i gry planszowe. Na Orliku perzowskim codziennie odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez lokalnych animatorów. Ta forma wypoczynku cieszy się powodzeniem nie tylko wśród najmłodszych ale również wśród dorosłych. W najbliższym czasie, w ramach kolejnej edycji wakacyjnej akcji, gminę Perzów odwiedzi Happy Bus zapewniając dzieciom w wieku od 6 do 15 lat nieodpłatne zajęcia rekreacyjne, opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne z możliwością konfrontacji umiejętności językowych.