Fundusz sołecki w Gminie Perzów na półmetku

Gmina Perzów, wyodrębniła w ramach środków własnych kwotę 198 779,13 zł na realizacje funduszu sołeckiego w roku 2017. W poszczególnych 9 sołectwach Gminy Perzów środki te przyznawane są między innymi w zależności od liczby mieszkańców danego sołectwa. Jak mówi Wójt Gminy Perzów Danuta Froń: „Potrzeby każdego sołectwa są bardzo duże. Fundusz sołecki pozwala mieszkańcom danej wsi podejmować bezpośrednie decyzje. Decyzje te są często poprzedzone ożywioną dyskusją ale zawsze dotyczą najważniejszych dla danego sołectwa spraw. Uważam, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej formy finansowego wsparcia. W tym roku wspólna decyzją mieszkańców wszystkich sołectw było partycypowanie w zakupie kuchni polowej, niezbędnej jak się okazało dla organizacji wszelkich oddolnych działań prokulturalnych w poszczególnych sołectwach”.

 

Do połowy roku 2017, ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano szereg inwestycji i oddolnych inicjatyw. Sołectwa doposażyły kuchnie w salach i świetlicach wiejskich. Sołectwo Domasłów zakupiło kuchnie gazową, sołectwo Turkowy zmywarkę, sołectwo Zbyczyna kuchnie gastronomiczną. Planowany jest również zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy w Trębaczowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miechowie i Kozie Wielkiej. W sali wiejskiej w Słupi pod Bralinem wymieniono instalacje elektryczną i wyremontowano zewnętrzne schody wejściowe. Sołectwo Miechów ze środków funduszu sołeckiego zakupiło namioty plenerowe, sołectwo Perzów wyposażenie do nowo zakupionego wozu strażackiego. Sołectwo Turkowy zakupiło radiotelefon cyfrowy dla OSP a sołectwo Trębaczów nagłośnienie i oświetlenie do salki nad remizą OSP. Sołectwo Trębaczów zaplanowało i zrealizowało zadanie związane z remontem pompy OSP. Dzięki wyodrębnionym środkom wypiękniały też obejścia i zagospodarowana została przestrzeń publiczna w gminie Perzów. Utwardzono kostką brukową teren przy Gminnym Ośrodku Kultury i perzowskim Orliku oraz przy sali wiejskiej w Trębaczowie. Systematycznie doposażana jest baza rekreacyjno – sportowa przy starym młynie w Turkowach w sposób niewiarygodny zmieniając oblicze tego miejsca, niedawno jeszcze nieużytku porośniętego trawą. Sołectwo Brzezie realizuje zakupu dwóch stanowiska siłowni zewnętrznej. Na boisku sportowym w Domasłowie ( powstało z Funduszu sołeckiego w 2016r.) pojawi się nowe wyposażenie sportowe. Sołectwa Trębaczów i Słupia pod Bralinem realizowały będą zadania pn.: „Żyj sportowo czyli zdrowo” – rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej w Słupi pod Bralinem” oraz „ Boisko z Trąbą – modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów”. Na zadania te sołectwa przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego odpowiednio Słupia 6 000,00 i Trębaczów 10 000,00 zł. Oba sołectwa znalazły się wśród laureatów VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pozyskując dodatkowe środki finansowe, dzięki którym możliwe zrealizowane zostaną inwestycje o łącznej kwocie 83 233,00 zł. W drugim półroczu 2017r. zaplanowana jest miedzy innymi inwestycja związana z zagospodarowaniem placu przy budynku komunalnym ( poszkolnym ) w Miechowie oraz budowa ogrodzenia przy sali wiejskiej w Zbyczynie. Poszczególne sołectwa ze środków funduszu sołeckiego dokonują zakupu szeregu z niezbędnych materiałów i środków na bieżące potrzeby utrzymania obiektów gminnych i działek. Ze środków funduszu sołeckiego korzystają wszystkie sołectwa gminy Perzów realizując zadania z największa starannością i przy maksymalnym wykorzystaniu środków.

Kuchnia polowa zakupiona z FS 1 Kopiowanie Kuchnia polowa zakupiona z FS 2 Kopiowanie utwardzenie terenu przed GOK i Orlikiem 1 Kopiowanie utwardzenie terenu przed GOK i Orlikiem 2 Kopiowanie