Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów

Gmina Perzów podpisał umowę na realizacje zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Transbruk” Tomasz Nowicki z Ostrzeszowa. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów obejmuje 4 miejscowości: Perzów, Słupia pod Bralinem, Miechów i Domasłów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

podpisanie umowy Kopiowanie

 

Jak powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń : „ Realizujemy to zadanie z myślą o aktualnych potrzebach mieszkańców, mam tu na myśli rodziny z dziećmi, dzieci, młodzież seniorów. Powstaną  nowoczesne place zabaw a jednocześnie bezpieczne miejsca integracji, wspólnej zabawy i wypoczynku”.  Na realizacje zadania przeznaczone zostały środki własne w wysokości 73 072,79 zł. Otrzymana pomoc finansowa wynosi 127 842,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2017r.

plakat