Zakończenie roku szkolnego w Trębaczowie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się w piątek 23 czerwca 2017 roku.
Zgodnie z naszą szkolna tradycją spotkaliśmy się wszyscy o godzinie 9:00 w kościele parafialnym w Trębaczowie na mszy świętej sprawowanej przez księdza Pawła Świątka.
Główna część uroczystości odbyła się w szkole. Ze względu na trwającą budowę hali gimnastycznej apel zorganizowano na dolnym korytarzu. Tam wśród dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów licznie zgromadzili się też rodzice. W imieniu Wójta Gminy Perzów przybyła Sekretarz Gminy, pani Weronika Urbańska.

Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Artur Tokarz pogratulował wszystkim podopiecznym dobrych wyników w nauce i zachowaniu, podsumował pracę szkoły i rady pedagogicznej a także podziękował wszystkim zaangażowanym w życie szkoły.  Przybliżył też planowane etapy budowy hali. Wraz z panią Magdaleną Grzunką wręczył nagrody dla uczniów z klas od I do VI, którzy zapracowali w tym roku na świadectwa z wyróżnieniem.  
Sekretarz Gminy dziękując nauczycielom i rodzicom  za wkład w wychowanie i kształcenie młodzieży, życzyła wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych wakacji. W imieniu Wójt Gminy  Perzów, Danuty Froń, na ręce najzdolniejszych uczniów z klas IV-VI złożyła zaproszenia na uroczystość wręczenia stypendiów naukowych przyznanych im przez Gminę Perzów oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów. Dwie osoby z najwyższą średnią ocen - Łucja Grzegorek i Julia Grzegorek - otrzymały również nagrody książkowe.
Na koniec części oficjalnej wystąpiły dzieci z oddziału zerowego, przygotowane przez panią Beatę Baurę. Następnie podziwialiśmy talenty wokalne uczniów kończących klasę III, pod opieką pani Magdaleny Grzunki. Całość, pięknym śpiewem, zakończyli członkowie Kółka Teatralnego prowadzonego przez panią Dorotę Więckowską.  Zaprezentowane utwory skutecznie wprowadziły nas w atmosferę wakacji.
Po apelu uczniowie udali się do klas, w celu odebrania z rąk wychowawcy, świadectwa ukończenia nauki w roku szkolnym 2016/2017.

 

IMG 2036     IMG 2023 (1)     IMG 2040     IMG 2044     IMG 2045