Żłobek Gminny Otwarty

W dniu 10 stycznia 2017 r. uroczyście otwarto żłobek oraz przebudowane przedszkole w Perzowie.

Budowa wraz z przebudową trwała pół roku. Całość powierzchni wynosi 236 m². 24 dzieci znajdzie miejsce w żłobku, natomiast do przedszkola uczęszcza obecnie 50 dzieci.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 647 123,00 zł. w tym: przebudowa przedszkola: 812 481,93 zł, budowa gminnego żłobka: 834 641,07 zł., w tym dofinansowanie budowy żłobka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Maluch edycja 2016 moduł 1” – 547 123,00 zł. wkład własny: 287 518,00 zł. - Dzięki staraniom pani wójt ten piękny obiekt będzie służył tutaj rodzinom, mieszkańcom. Rządowy program „MALUCH” w Wielkopolsce wsparł inwestycję kwotą 18 mln zł, to są potężne pieniądze - mówiła wicewojewoda Marlena Maląg.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie budynku żłobka i przebudowa budynku przedszkola wraz z dojściami i podjazdami, wewnętrzną instalacją wod.-kan., p.poż., centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacją mechaniczną, inst. elektryczną, przebudową kotłowni i rurociągu ciepłowniczego oraz przyłączami: kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Wykonawcą inwestycji był Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD Andrzej Połomski. - Ostatnie dni przed otwarciem były już bardzo gorączkowe. Chciałabym, aby dzieci zawsze tutaj się dobrze czuły, a rodzice byli zadowoleni i wiedzieli, że dzieci są tutaj bezpieczne. Dzieci mają piękne sale, jadalnię, toalety. Możemy pochwalić się również piękną, nowoczesną kuchnią. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego obiektu… - powiedziała Danuta Froń, wójt gminy Perzowa.
Otwarcia żłobka dokonali wspólnie Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, wicewojewoda Marlena Maląg, Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Renata Włodarczyk oraz Dyrektor żłobka i przedszkola Barbara Maras poprzez wypuszczenie balonów. Obiekt poświęcił ks. Ryszard Zieliński, proboszcz parafii w Turkowach. Swą obecnością zaszczycili także: Dyrektor biura poselskiego Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczycy - Ewelina Pieles, asystentka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andżeliki Możdżanowskiej - Donata Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Baliński, Wójtowie z Powiatu Kępińskiego: Bogumiła Lewandowska-Siwek i Grzegorz Hadzik, Burmistrzowie i Wójtowie z sąsiednich Miast i Gmin: Wójt Gminy Dziadowa Kłoda Robert Fryt; Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica; Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Jarosław Głowacki, Przedstawiciel Komendanta Powiatowej Policji w Kępnie Mirosław Wiśniewski, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Perzów, Przewodnicząca Rady Rodziców Natalia Kowalczyk wraz przedstawicielami rodziców, Andrzej Połomski – właściciel Zakładu Projektowo-Budowlanego PROJEKTOBUD, Łukasz Patyk – kierownik budowy, inspektorzy nadzoru - Piotr Wasiucionek i Piotr Witczak, Pracownicy Urzędu Gminy, Dyrektorzy Szkól: Artur Tokarz, Leszek Urbański, Radio i Telewizja SUD. Część artystyczna przygotowały dzieci z przedszkola w Perzowie.
Oficjalne otwarcie poprzedziły Drzwi Otwarte przedszkola i żłobka w Perzowie, które odbyły się 10 grudnia 2016 r. odbyły się Rodzice i przyszłe przedszkolaki, a także zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć efekt budowy nowej placówki oświatowej. Dzieci mogły zapoznać się z personelem i nowymi salami w przedszkolu. Drzwi otwarte pozwoliły przedstawić placówkę jako środowisko przyjazne dziecku, otwarte na jego potrzeby oraz wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rodziców.