Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze

W niedzielę 11 czerwca na boisku sportowym w Miechowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z gminy Perzów. Otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z wice- prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Perzowie Markiem Ostrowskim. W trzech konkurencjach tj. bieg sztafetowy, musztra i rozwinięcie bojowe udział wzięło 6 drużyn OSP i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Swój szczęśliwy dzień miała OSP z Perzowa zdobywając 3 pierwsze miejsca tj. w kategorii męskiej seniorów oraz drużyn MDP chłopięcych i dziewczęcych. W kategorii seniorów drugie miejsce wywalczyli druhowie z OSP Miechów, co daje im prawo startu razem z OSP Perzów w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Sędziom głównym zawodów był kpt. Mateusz Grzesiak. Komendantem zawodów druh Grzegorz Supianek - naczelnik OSP Miechów.

 

Gimnazjada w Perzowie

W piątek 9 czerwca 2017 odbyła się szkolna „Gimnazjada” w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Perzowie. Gimnazjada, czyli Dzień Sportu realizowany był w ramach projektu edukacyjnego przygotowanego przez uczniów kl II: Marta Gugała, Kamila Chlewicka, Weronika Stężalska, Wiktoria Kula. Opiekunem grupy była nauczycielka WF Anna Młynarz.

Gimazjada 1     Gimazjada 2