Wieczór poetycki z Niepodległą wierszem opisaną

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022, na realizacje projektu pn.: „Niepodległa wierszem pisana”. W ramach zadania 10 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowany został Wieczór poetycki, podczas którego laureaci ogłoszonego wcześniej konkursu poetyckiego, którego głównym celem było upamiętnienie w poetyckiej formie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, mieli okazję zaprezentować wiersze własnego autorstw szerokiej publiczności. Na konkurs napłynęły 63 prace. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i przyznać nagrody 23 autorom wierszy. Podczas wieczoru poetyckiego miała miejsce również promocja tomiku wierszy stanowiącego zbiór wszystkich prac konkursowych poruszających kwestie wolności, braterstwa i patriotyzmu

 logo pl NIEPODLEGŁA         mkidn 01 cmyk                 Organizatorem wydarzenia jest Biuro Programu Niepodległa

                  Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziezictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego w Trębaczowie

 09.12.2018 na sali sportowej w Trębaczowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego. W turnieju brały udział 4 zespoły:

Ks Volley Trzcinica, Tg Sokół Kępno 1, Tg Sokół Kępno 2, Volleyball Team Perzów. Po bardzo wyrównanej rywalizacji systemem każdy z każdym najlepsza okazała się drużyna Ks. Volley Trzcinica, drugie miejsce zajął Tg. Sokół Kępno 1, trzecie Volleyball Team Perzów a czwarte Tg. Sokół Kępno 2. Wybrano również zawodnika Turnieju którym został Mariusz Bochenek z zespołu Tg sokół Kępno 1.

1 2

 

3 4

 

5 6

Mikołajkowe Święto w Gminie Perzów

6 grudnia nasza gminę odwiedził Święty Mikołaj razem ze Śnieżynką. Osobliwi goście razem z panią Wójt Danutą Froń sprawili niespodziankę dla wszystkich maluchów. Przedszkolaki specjalnie na te okazję przygotowały piosenki i chętnie odpowiadali na pytania Mikołaja. Świąteczni goście dziękowali za miłe przyjęcie i obiecali wrócić za rok.

 

47321107 546490755825734 3838975780734369792 n 47395453 223360671908465 1435053108802617344 n1

 

47455413 934269696772252 6041479299825926144 n 47573071 2247713478797535 4447779483612610560 n

Informacja o wyborze Partnera

                                                                                                                                                                                           

Gmina Perzów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, którego wnioskodawcą będzie Gmina Perzów.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 06.11.2018 r. do 29.11.2018 r. W terminie naboru wpłynęła 1 [ilość ofert] oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów Perzów 78B 63-642 Perzów