Powitanie wiosny w Kozie Wielkiej

Sołtys wsi Koza Wielka wraz z Radą Sołecką zaprasza na przywitanie wiosny.

 

 

FB IMG 1520930252035

 

II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świetego Józefa w Kaliszu

10 marca odbyła się II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.  Gminę Perzów reprezentował sołtys wsi Koza Wielka Przemysław Łytka.

 

 

FOTO PRZEMYSŁAW ŁYTKA

Uroczyste Otwarcie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

11 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyło się otwarcie nowej, wyremontowanej sali widowiskowej. Uroczystość połączona została z obchodami Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny i Dnia Sołtysa.

ZDJ 6667

 

Dzień Sołtysa w Gminie Perzów

11 marca, podczas uroczystości otwarcia sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, połączonej między innymi również z obchodami Dnia Sołtysa, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Perzów złożyła sołtysom życzenia i podziękowania.

ZDJ 6910